איגוד ערים/Aigod Arim Postcode (Israel)

איגוד ערים/Aigod Arim Postcode: 25211 (Number of Postcodes: 1 items). Click on postcode number to get more information. For other postcodes in Israel click here.

Average GPS coordinates for איגוד ערים/Aigod Arim Postcode location: 32.04, 34.996. (Notice: some coordinates are "GEO located" from street addresses. These numbers may be inaccurate. With this map you can check the coordinates.). איגוד ערים/Aigod Arim on map:

Listing cities & postcodes (1):
>> עכו/Acre, 25211 איגוד ערים/Aigod Arim, מחוז הצפון/North, GPS coordinates: 32.03995, 34.99613