ערב אל סגיראת/Arab al Sgirat Postcode (Israel)

ערב אל סגיראת/Arab al Sgirat Postcode: 20200 (Number of Postcodes: 1 items). Click on postcode number to get more information. For other postcodes in Israel click here.

Average GPS coordinates for ערב אל סגיראת/Arab al Sgirat Postcode location: 32.8, 35.189. (Notice: some coordinates are "GEO located" from street addresses. These numbers may be inaccurate. With this map you can check the coordinates.). ערב אל סגיראת/Arab al Sgirat on map:

Listing cities & postcodes (1):
>> עכו/Acre, 20200 ערב אל סגיראת/Arab al Sgirat, מחוז הצפון/North, GPS coordinates: 32.80042, 35.18857